1984

Dana STEHLÍKOVÁ, Jiří VARHANÍK, Jan SOMMER: Marginálie k umění doby posledních Přemyslovců, in: Umění, roč. 32, 1984, s. 23-37.

Jiří VARHANÍK, Jan SOMMER: Stavební vývoj kostela sv. Martina ve zdi na Starém Městě pražském do doby předhusitské, in: Archaeologia Pragensia 5, 1984, s. 147-157.

1985

Jan SOMMER: Severní předsíň kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, in: Památky a příroda, roč. 10, 1985, s. 391-393.

1986

Jan SOMMER, Jiří VARHANÍK: Tři neznámé gotické opěrné systémy v Čechách, in: Umění, roč. 34, 1986, s. 558-560.

Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji kostela ve Straškově, in: Památky a příroda, roč. 11, 1986, s. 214-215.

Jan SOMMER: Ke stavební podobě gotických kostelů s chórovou věží ve východní části středních Čech, in: Památky a příroda, roč. 11, 1986, s. 595-602.

Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici, in: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském museu v Českých Budějovicích, roč. 23, 1986, s. 120-123.

Jan SOMMER: Ke středověké stavební podobě kostela v Bošilci, in: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském museu v Českých Budějovicích, roč. 23, 1986, s. 201-203.

1987

Jan SOMMER: Chórová věž kostela sv. Jakuba v Ostrově nad Ohří, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 26.

Jan SOMMER: Gotický kostel ve Vrbatově Kostelci u Skutče, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 26-29.

Jan SOMMER: K původní podobě románské tribuny kostela v Krašově, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 29.

Jan SOMMER: Věž kostela sv. Ducha ve Všerubech, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 95.

Jan SOMMER: Ke gotické stavební podobě západní části kostela v Sedlci u Kutné Hory, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 158.

Jan SOMMER: Gotická zvonice kostela ve Štěpánovicích, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 158.

Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Mikuláše v Nedvědicích, o. Tábor, in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 280-281.

Jan SOMMER: Redukovaná dispozice středověkého kostela v Petrovicích (Praha 4), in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 474-476.

Jan SOMMER: Věž gotického kostela ve Zlivi (okr. Jičín), in: Památky a příroda, roč. 12, 1987, s. 598-601.

Jan SOMMER: Středověké kostely s koutovou věží v okolí Prahy, in: Acta polytechnica 13, I, 1, 1987, s. 116-124.

Jan SOMMER: Ke stavební historii kostela sv. Šimona a Judy ve Viticích, in: Památky středních Čech 2, 1987, s. 64-68.

1988

Jan SOMMER: Ke stavebním proměnám kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a kostela sv. Františka Serafínského na Starém Městě, in: Staletá Praha 18, 1988, s. 63-70.

Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji gotického kostela v Morašicích u Litomyšle, in: Umění, roč. 36, 1988, s. 372-375.

Jan SOMMER: Ke stavebním proměnám gotického kostela v Pacově, in: Památky a příroda, roč. 13, 1988, s. 158-159.

Jan SOMMER: Westwerk” kostela sv. Jakuba Většího v Kounicích (o. Nymburk), in: Památky a příroda, roč. 13, 1988, s. 465-468.

Jan SOMMER: Vídeňská městská dráha a Otto Wagner, in: Architektura ČSR, roč. 47, 1988, č. 6, s. 6-7.

Jan SOMMER: Zmizelé stavby - kubistický pilíř u čp. 82/II v Praze, in: Československý architekt, roč. 88, 1988, č. 2, s. 2.

Jan SOMMER: Málo známá pražská kubistická památka (Realistické divadlo v Praze), in: Československý architekt, roč. 88, 1988, č. 4, s. 2.

Jan SOMMER: Kubistická vila Pavla Janáka v Jičíně, in: Československý architekt, roč. 88, 1988, č. 24, s. 2.

Jan SOMMER: Gotické kostely s obrannými zařízeními na českém venkově, in: Sborník Kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy, 1, 1988, s. 195-200.

Jan SOMMER, Vladislav RAZÍM: Poznámky k historii kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, in: Památky středních Čech, 3, 1988, s. 53-59.

Jan SOMMER: Gotický kostel ve Smolnici, in: Sborník okresního archivu v Lounech, 2, 1988, s. 17-20.

1989

Jan SOMMER: Nové poznatky o románské stavební podobě kostela v Bukolu (okres Mělník), in: Památky a příroda, roč. 14, 1989, s. 19-21.

Jan SOMMER: Ke stavebním zvláštnostem středověkých kostelů s chórovou věží v okolí Chebu, in: Památky a příroda, roč. 14, 1989, s. 468-475.

Jan SOMMER: Nástin problematiky studia středověkých opevněných kostelů, in: Zprávy Kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy, 2, 1989, s. 2-3.

Jan SOMMER: Věž kostela v Křížové, in: Památky a příroda, roč. 14, 1989, s. 605-607.

1990

Jan SOMMER: Grafická dokumentace jako důležitý prostředek poznání středověké architektury, in: Památky a příroda, roč. 15, 1990, s. 385-393.

Jan SOMMER: Vedlejší prostory vesnických kostelů, in: Zprávy Společnosti přátel starožitností při Muzeu hlavního města Prahy, 3, 1990, s. 8-9.

Jan SOMMER: Gotické kostelíky ve východní části Prahy, in: Staletá Praha, 20, 1990, s. 84-96.

1991

Jan SOMMER: Poznámky k jihočeské architektuře doby kolem roku 1300, in: Výběr z prací členů historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, roč. 28, 1991, s. 101-110.

Jan SOMMER: I naše současnost se stane historií, in: Architekt, roč. 37, 1991, s. 4.

Jan SOMMER: Zmizelé stavby (rekonstrukce historické budovy přádelny Tiba v Berouně), in: Architekt, roč. 37, 1991, č. 19, s. 2.

Jan SOMMER: Ke stavební podobě bočních prostor středověkých vesnických kostelů, in: Umění, roč. 39, 1991, s. 352-355.

Jan SOMMER: Loď kostela sv. Václava na Zderaze v Praze II, , in: Památky a příroda, roč. 16, 1991, s. 403-407.

Jan SOMMER: Kostelní hrad v Horním Slavkově, Castellologica Bohemica, 2, 1991, s. 177-187.

Jan SOMMER: Tři opevněné kostely na Chomutovsku, in: Sborník Společnosti přátel starožitností, 2, 1991, s. 201-206.

1992

Jan SOMMER: Patro nad sakristií kostela v Hrobech (o. Tábor), in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 0, s. 31-35.

Jan SOMMER: Průzkum gotických kostelů v Budňanech a Mořině, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 1, s. 21-27.

Jan SOMMER: Plastické architektonické články z vídeňského dómu svatého Štěpána, in: Architekt, roč. 38, č. 5, s. 2.

Jan SOMMER: Strop lodi kostela v Havlíčkově Borové, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 3, s. 22-23.

Jan SOMMER: Zmizelé stavby (Krč - čp. 611), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 6, s. 2.

Jan SOMMER: Zmizelé stavby - Nenápadná proměna (výměna balustrády na rampě před Národním muzeem), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 7, s. 2.

Jan SOMMER: Věž rotundy v Libouni, in: Umění, roč. 40, 1992, s. 163-164.

Jan SOMMER: Památky v počítači, , in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 5, s. 40 (zpráva o výstavě “Město v počítači”).

Jan SOMMER: Mizející památky (Masarykovo nádraží - “Těšnov II”?), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 12, s. 6.

Jan SOMMER: Vojtěch Kerhart (4. 7. 1892 - 31. 5. 1978), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 13, s. 2.

Jan SOMMER: Ke gotické stavební podobě kostela v Pakoměřicích, in: Památky středních Čech, roč. 5, 1992, č. 1, s. 35-37.

Jan SOMMER: Černovičky - nález gotického fragmentu ve zdi barokní márnice, in: Památky středních Čech, roč. 5, 1992, č. 1, s. 37.

Jan SOMMER: Ad Zmizelé stavby, in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 16, s. 2.

Jan SOMMER: Zmizelé stavby (místo připomenutí 850 let od založení prvního cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 19/20, s. 2.

Jan SOMMER: “Po staletí se plynule vyvíjející kolorit našich sídel byl vážně rozrušen...”, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 7, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: Poznámky k výkladu stavebního vývoje několika středověkých kostelů v nejjižnějším cípu Čech - 1, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 8, s. 35-38.

Jan SOMMER: Poznámky k výkladu stavebního vývoje několika středověkých kostelů v nejjižnějším cípu Čech - 2, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 9, s. 18-21.

Jan SOMMER: Poznámky k výkladu stavebního vývoje několika středověkých kostelů v nejjižnějším cípu Čech - 3, in: Zprávy památkové péče, roč, 52, 1992, č. 10, s. 30-33.

Jan SOMMER: (Anketa “Rok 1992 v našich srdcích a myslích”), in: Architekt, roč. 38, 1992, č. 25-26, s. 16.

Jan SOMMER: Poznatky z průzkumu vnějších líců zdiva kostela v Jankově u Votic, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 100, 1992, s. 169-175.

Jan SOMMER: Kostel sv. Barbory v Baníně, n: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 100, 1992, č. 4, s. 233-239.

1993

Jan SOMMER: Poznámky k výkladu stavebního vývoje několika středověkých kostelů v nejjižnějším cípu Čech - 4, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, s. 27-28.

Jan SOMMER: Vývoj měst a památková ochrana (informace o kongresu Komory architektů Severního Porýní-Westfálska), in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, s. 36.

Jan SOMMER: Rekonstrukce památek (rec. 0. čísla časopisu), in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, s. 37.

Jan SOMMER: Průvodce - Industriální skanzen Čechy a Morava (rec.), in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, s. 37.

Jan SOMMER: Theophil Freiherr von Hansen - 180 let od narození, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, s. 38.

Jan SOMMER: “Vzácné lidové stavby dosud mizí před našima očima...”, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 1, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: Pozůstatky gotické budovy v sousedství bývalého cisterciáckého kostela v Sedlci u Kutné Hory, in: Památky středních Čech, roč. 7, 1993, č. 2, s. 50-55.

Jan SOMMER: Ke vztahu cisterciáckých kostelů v Hradišti nad Jizerou a v Lilienfeldu, in: Památky středních Čech, roč. 7, 1993, č. 2, s. 62-64.

Jan SOMMER: Technické památky v Hamburku (rec.), in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 2, s. 76.

Jan SOMMER: Bestiae triumphantes aneb Jak přicházíme o kulturní dědictví (rec.), in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 2, s. 78.

Jan SOMMER: Mizející staré Kladno, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 2, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: K otázkám dokumentace památek v terénu, in: Ostrava 92 - urbanismus, architektura, sociální vztahy a technické památky ve Vítkovicích na přelomu 19. a 20. století (sborník přednášek - Celostátní seminář 9. - 11. září 1992), Památkový ústav v Ostravě, Ostrava 1993, s. 46-47.

Jan SOMMER: “Kvalitu našeho životního prostředí...”, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, č. 3, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: Hanba Tykvím, in: Architekt...

Jan SOMMER: K románské podobě kostela v Žabonosech, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 233-234.

Jan SOMMER: Ostrava 92, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 254 (rec.).

Jan SOMMER: Nová huť?, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 254-255.

Jan SOMMER: Historická památka a současná památková péče, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 101, s. 55 (rec. M. Dvořák - Katechismus...).

Jan SOMMER: Hledání budoucnosti historických průmyslových staveb, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 331.

Jan SOMMER: Deutshe Kunst und Denkmalpflege, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 331-332 (rec.).

Jan SOMMER: Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege, XLII, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 332.

Jan SOMMER: Zprávy památkové péče - ohlédnutí za dvěma prvními ročníky a nové plány redakce, in: Rekonstrukce památek (Obnova památek, roč. 4), 1993, s. 87.

Jan SOMMER: Památkový ústav v Olomouci 1992, výroční zpráva, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 369 (rec.).

Jan SOMMER: K aktuálním problémům památkové péče, in: Zprávy památkové péče, roč, 53, 1993, s. 369 (rec.).

1994

Jan SOMMER: K datování věže kostela v Bílsku, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 31.

Jan SOMMER: Věž kostela v Prčici (K poznání úlohy kostela v obraze středověké vesnice), in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 92-94.

Jan SOMMER: Brandenburgische Denkmalpflege, roč. 1 a 2, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 132 (rec.).

Jan SOMMER: Nález ze západní stěny depozitáře kostela sv. Gottharda v Českém Brodě, in: Průzkumy památek, roč. 1, 1994, č. 1, s. 118-119.

Jan SOMMER: Barokní průčelí kostela sv. Prokopa v Sázavě (okr. Kutná Hora), in: Průzkumy památek, roč. 1, 1994, č. 1, s. 120.

Jan SOMMER: Rekonstrukce Obecního domu v Praze, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, č. 5, s. 176.

Jan SOMMER: Pozůstatky gotického krovu velkého paláce hradu Točník, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, č. 6, s. 191-194.

Jan SOMMER: Kutná Hora - nejistá půda?, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 209.

Jan SOMMER: Stavebně-historický průzkum východní stěny vnější jižní boční lodi chrámu sv. P. Barbory v Kutné Hoře, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, č. 7, s. 225-227.

Jan SOMMER: Ke zkoumání historických měst a jejich ochraně, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 245.

Jan SOMMER: Český Krumlov, kostel Božího Těla a Panny Marie, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, č. 7, s. 247-248.

Jan SOMMER: Poznámky ke stavebnímu vývoji kostela v Ledcích, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 102, 1994, č. 3, s. 174-180.

Jan SOMMER: Výzkum a ochrana venkovských kostelů, in: Dějiny a současnost, roč. 16, 1994, č. 5, s. 60.

Jan SOMMER: Inventáře, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, s. 283 (rec.).

Jan SOMMER: Dřevěné předsíně - opomenutý detail středověkých venkovských kostelů, in: Hodnoty a funkce venkovských kostelů v urbanizované krajině (sborník). Kolokvium ICOMOS, Tábor 13. - 16. června 1994. s. 69-70.

Jan SOMMER: Pražské grémium - hotel Čtyři sezóny, in: Zprávy památkové péče, roč, 54, 1994, č. 10, s. 376 (ref.).

Jan SOMMER: Gotické průčelí domu čp. 634/I v Praze, in: Průzkumy památek, roč. 1, 1994, č. 2, s. 102-106.

Jan SOMMER: Nález gotických architektonických článků na hradě Točník, in: Castellologica bohemica, 4, 1994, s. 331-340.

1995

Jan SOMMER: Význam venkovských kostelů, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 103, 1995, č. 1, s. 48 (ref.).

Jan SOMMER: Více než jen seznam zvonic, in: Zprávy památkové péče, roč, 55, 1995, č. 6, s. 214 (rec.).

Jan SOMMER: Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě, in: Průzkumy památek, roč. 2, 1995, č. 1, s. 85-86.

Jan SOMMER: Zapomenuté obloučkové podřímsí románské baziliky v Tismicích, in: Památkové listy 3, 1995, s. 7.

Jan SOMMER: Praha město na chůdách, in: Památkové listy 3, 1995, s. 7-8.

Jan SOMMER: Románská památky nově, in: Památkové listy 3, 1995, s. 8.

Jan SOMMER: Kniha o románské architektuře v Bavorsku, in: Zprávy památkové péče, roč, 55, 1995, č. 10, s. 414 (rec.).

1996

Jan SOMMER: Vladimír Přibyl: Zlonice (rec.), in: PL 6, 1996, s. 3.

Jan SOMMER: Památkový ústav v Olomouci: Výroční zpráva 1994 (rec.), in: PL 6, 1996, s. 3.

Jan SOMMER: Staronový soupis (rec.), in: PL 7, 1996, s. 2.

Jan SOMMER: Gotická sanktusová věž kostela v Křtěnově, in: Zprávy památkové péče, 56, 1996, č. 1‑2, s. 17‑22; ISSN 1210-5538

Jan SOMMER: Pozdně gotické obranné patro kostela v Horní Stropnici, in: Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 33, 1996, č. 1, s. 46.

Jan SOMMER: Pátráme po historické ikonografii kostelů - Výzkum venkovských kostelů v Čechách, in: Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 1996, č. 2, s. 5.

Jan SOMMER: Barevnost historických fasád (ref.), in: PL 8, 1996, s. 3.

Jan SOMMER: Památky středních Čech (rec.), in: PL 8, 1996, s. 5.

Jan SOMMER: Pozoruhodná monografie venkovského kostela (rec.), in: PL 8, 1996, s. 5.

Jan SOMMER: Studium stavebních památek jako základ jejich přiměřené ochrany (osobní stanovisko), in: PL 8, 1996, s. 7.

Jan SOMMER: Katedrála pod drobnohledem (rec.), in: ZPP, 56, 1996, č. 5‑6, s. 194‑195.

Jan SOMMER: Z periodik (rec.), in: PL 9, 1996, s. 3‑4.

Jan SOMMER: Výzkum venkovských kostelů v Čechách, in: Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, 7, 1996, č. 1‑2, s. 12.

Jan SOMMER: Dva gotické paláce v areálu milevského kláštera, in: Památkové listy 10, 1996, s. 8‑10; ISSN 1210-5538.

Jan SOMMER: Věž kostela v Hněvkovicích, in: Zprávy památkové péče, 56, 1996, č. 9‑10, s. 282‑287; ISSN 1210-5538.

Jan SOMMER: Pozůstatky neznámé středověké stavby ve zdech kostela v Řečici u Humpolce, in: Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 1996, s. 105‑110; ISBN 80-901258-4-0.

Jan SOMMER: Seminář v Kutné Hoře o historických fasádách, in: PL 11, 1996, s. 2.

Jan SOMMER: K průvodní podobě gotických kostelů v Řečici a Dolním Městě, in: Průzkumy památek, 3, 1996, č. 2.

1997

Jan SOMMER: K současnému stavu dendrochronologie, in: Památkové listy 12, 1997, s. 4‑5.

Jan SOMMER: Drobnost k činnosti stavitele Hanse Götzingera v jižních Čechách, in: Památkové listy 12, 1997, s. 9.

Jan ADÁMEK, Jan SOMMER: Kostel dominikánů v Písku, jeho gotické pozůstatky a barokní proměna, in: Průzkumy památek, 4, 1997, č. 1, s. 43‑61.

Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Gottharda ve Slaném, in: Slaný. České město ve středověku. Sborník příspěvků z kolokvia k 700. výročí královského města Slaného, Referát kultury Okresního úřadu Kladno, Kladno ‑ Slaný 1997, s. 14‑21.

Jan SOMMER: K charakteru pozdně gotických přestaveb jihočeských kostelů. Kostel Panny Marie v Rožmberku, in: Dobrš ´96. Sympózium o obnově Dobrše, problematice ochrany a údržby historických památek v regionu (Sborník), Sdružení pro obnovu Dobrše, Praha 1997, s. 33‑37.

Jan SOMMER: Renesanční proměna velké věže hradu Frýdlant, in: Zprávy památkové péče, 57, 1997, ISSN 1210‑5538, č. 4, s. 97‑104.

Jan SOMMER: Systém ozvučnicových nádob v klenbě presbyteria kostela v Kovářově, in: Muzejní a vlastivědná práce, 35, Časopis Společnosti přátel starožitností, 105, 1997, č. 3, s. 170-174.

Jan SOMMER: Průzkumy východní části klášterního kostela v Milevsku v letech 1996 a 1997, in: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech (ISSN 1212-0596), 34, 1997, č. 4, s. 295-300.

1998

Jan SOMMER, Jan ADÁMEK: Raně středověký kostel v Čížové, in: Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti muzea za rok 1997, Písek 1998, s. 43-49.

Jan SOMMER: Autenticita kulisy, in: Zprávy památkové péče, 58, 1998, č. 2, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: Několik technických poznámek k možnostem dendrochronologické datace stavebních památek, in: Zprávy památkové péče, 58, 1998, č. 4, příloha, s. XLI-XLIV.

Jan SOMMER: Průzkumy východní části klášterního kostela v Milevsku v letech 1996 a 1997, in: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 34, 1997, č. 4, s. 295-300.

Jan SOMMER: Ke studiu středověkých kostelů v okolí Čelákovic, in: Středočeský vlastivědný sborník, Muzeum a současnost, řada společenskovědní, 16, 1998, s. 171-173.

Jan SOMMER: Otvory ve středověkých klenbách kostelů jako předmět výzkumu a ochrany?, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 106, 1998, č. 2, s. 80-85.

Jan SOMMER: Dvě gotické stavební etapy presbyteria kostela v Sázavce, in: Časopis Společnosti přátel starožitsností, roč. 106, 1998, s. 3, s. 135-140.

Jan SOMMER: Kostel v Loukově nová okna nepotřeboval, in: Umění a řemesla, roč. 39, 1998, č. 4, s. 76.

Jan SOMMER: Katalog venkovských kostelů 13. století ve Slezsku, 1. díl, in: Zprávy památkové péče, 58, 1998, č. 10, s. 318.

1999

Jan ADÁMEK, Jiří FRÖHLICH, Jan SOMMER: Disiecta Membra ke stavbám gotického Písku, in: Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti za rok 1998, Písek 1999, s. 32 - 44.

Jan SOMMER a kol.: Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí. Dolní Město, Loukov, Řečice, Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností, svazek 8, Praha 1999, s. 5 - 6, 17 - 47, 70 - 75, 77 - 84.

Jan SOMMER: Těžká zkouška, in: Fórum architektury a stavitelství, roč. 7, 1999, č. 3 - 4, s. 67 - 69.

Jan SOMMER: Poznámky k typologii, konstrukci a provozu gotických venkovských kostelů v Čechách I, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 107, 1999, č. 1; II, tamtéž, č. 2, s. 65 - 77.

Jan SOMMER: Etická kritéria stavebně-historického průzkumu, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 107, 1999, č. 1, s. 40 - 42.

Jan SOMMER: Bestia triumphans 98, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 5, s. 178.

Jan SOMMER: Zrcadlení, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 5, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: Středověké pozůstatky klášterního kostela v Želivě (Poznámky k jeho barokní proměně), in: Vlastivědný sborník Pelhřimovska, 10, 1999, s. 96 - 105.

Jan SOMMER: Šetrný sondážní průzkum stavební památky, in: Dějiny a současnost, roč. 21, 1999, č. 5, s. 59 - 60. (Pracovní verze textu pro informaci.)

Jan SOMMER: Raně gotická profilace klenebních žeber v hlavní lodi a v presbyteriu městského farního kostela v Písku, in: Průzkumy památek, roč. 6, 1999, č. 1, s. 53 - 55.

Jan SOMMER: Malý pokus o přehled největších aktuálních změn zástavby v nejbližším okolí Václavského náměstí v Praze, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 9, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: K základům autenticity památek, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 10, s. 329 - 330.

Jan SOMMER: K možnostem dokumentace forem architektonických článků historických staveb, in: Zprávy památkové péče, roč. 59, 1999, č. 10, s. 386 - 388.

Jan SOMMER: Pracovní konference v areálu kláštera v Milevsku, in: Památkové listy 17, 1999, s. 4 - 6.

Jan SOMMER: Poznámka k průzkumům milevského kláštera v roce 1999. Neznámý vstupní otvor v románském konventu, otázky původní podoby raně gotického presbyteria klášterního kostela, in: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 36, 1999, č. 3, s. 176-182.

2000

Jan SOMMER: Otužilý jako zedník?, in: Architekt, roč. 46, 2000, č. 2, s. 104.

Jan SOMMER: Originální parazit, in: Zprávy památkové péče, roč. 60, 2000, č. 1, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: Bašta ochrany památek prolomena?, in: Architekt, roč. 46, 2000, č. 3, s. 84.

Jan SOMMER: Ředitel má památky v... pozadí, in: Architekt, roč. 46, 2000, č. 4, s. 84.

Jan SOMMER: Pozůstatky dřevěné gotické okenní kružby v kapli sv. Kateřiny ve Varvažově na Písecku, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 108, 2000, č. 1, s. 29-33.

Jan SOMMER: Nejznámější staropražské staveniště?, in: Zprávy památkové péče, roč. 60, 2000, č. 7, 4. strana obálky. [Opakovaně in: Dědictví Koruny české, 2000, č. 3/4, s. 16.]

Jan SOMMER: Nářek nad trudným osudem bývalé pražské c. k. celnice, in: Zprávy památkové péče, roč. 60, 2000, č. 8, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: Čtyři opevněné kostely na Moravskotřebovsku, in: Castellologica Bohemica, 7, 2000, s. 225-240.

Jan SOMMER: Poznámky ke gotické stavební podobě bývalé kaple sv. Kateřiny v Rožmberku nad Vltavou, in: Průzkumy památek, roč. 7, 2000, č. 2, s. 185-195.

2001

Jan SOMMER: Stará Praha na kolenou?, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 2, 4. strana obálky.

Jan ADÁMEK, Jan SOMMER: Neznámá renesanční stavební fáze kostela sv. Václava v Písku, in: Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti za rok 2000, Písek 2001, s. 31-37.

Jan SOMMER: K dispozičnímu řešení západní části jižního křídla románského konventu v Milevsku, in: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 37, 2000, č. 3, s. 194-197.

Jan SOMMER, Karel KIBIC: Stopy gotické střešní konstrukce kostela v Lochách, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 5, s. 141-145.

Jan SOMMER: Je mnoho forem vztahu k historickým památkám, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 6, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: František Gabriel - Jaroslav Panáček: Hrady okresu Česká Lípa, in: Archeologické rozhledy, roč. 53, 2001, č. 2, s. 415-416.

Jan ADÁMEK, Jan SOMMER: Středověký kostel sv. Jakuba Většího v Čížové u Písku ve světle průzkumů v letech 1997-2000, in: Průzkumy památek, roč. 8, 2001, č. 1, s. 89-103.

Jan SOMMER: Dobroslav Líbal - vůdčí osobnost památkové péče, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, s. 185.

Jiří SLAVÍK, Jan SOMMER: Nález gotických architektonických článků v Hradci Králové, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, s. 195-201.

Jan SOMMER: Kostel v Práčově - zapomenutý klenot lucemburské gotiky, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, s. 204-212.

Jan SOMMER: Chránit nebo prezentovat?, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: Pozná se skutečný úspěch památkové péče?, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 8, 4. strana obálky.

Jan ADÁMEK, Jan SOMMER, Zuzana VŠETEČKOVÁ: Středověký kostel Panny Marie v Písku, Prácheňské nakladatelství, Edice Arena Aurea, sv. 4, Písek 2001, 146 stran.

Jan SOMMER: Nová možnost grafické dokumentace trojrozměrných prvků architektury a dalších druhů památek, in: Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 9, s. 286-290.

Jan SOMMER: Otázka geometrických nepřesností středověkých architektonických článků, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 109, 2001, č. 3, s. 167-171.

Jan SOMMER: Pozůstatky zaniklého středověkého kostela v Seči u Blovic, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 109, 2001, č. 4, s. 236-238.

Jan SOMMER: Poznámka k průzkumům a dokumentaci historických krovů, in: Dějiny staveb 2001, Plzeň 2001, s. 161-171.

Martin JEŽEK, Jan SOMMER: Bývalý kostel sv. Václava ve Vraclavi, in: Průzkumy památek, roč. 8, 2001, č. 2, s. 97-108.

2002

Jan SOMMER: Památkový zákon, in: Bulletin Klubu kultury Syndikátu novinářů ČR, roč. 11, 2002, č. 1/2, s. 8-9.

Jan SOMMER: Pozdně románský pilířek s kubickou hlavicí v muzeu v Písku (Z práce na katalogu sbírky Lapidária Prácheňského muzea v Písku), in: Prácheňské muzeum v Písku. Zpráva o činnosti za rok 2001, Písek 2002, s. 47-51.

Jan SOMMER: Věže kostela sv. Mikuláše v Chebu, in: Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Zvláštní číslo věnované konferenci Dějiny staveb, Nečtiny 4. 4. - 7. 4. 2002, s. 9-10.

Jan SOMMER: Příspěvek ke způsobům publikování měřické dokumentace architektonických článků, in: Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Zvláštní číslo věnované konferenci Dějiny staveb, Nečtiny 4. 4. - 7. 4. 2002, s. 11.

Jan SOMMER: Modelová rekonstrukce?, in: Zprávy památkové péče, roč. 62, 2002, č. 4, 4. strana obálky.

Jan SOMMER: Vítězství konzervačního přístupu na Švihově (První památkářská dílna), in: Zprávy památkové péče, roč. 62, 2002, č. 5, s. 145-146.

Jan SOMMER, Jan ADÁMEK, Zuzana VŠETEČKOVÁ: Kostel Panny Marie v Písku, in: Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 110, 2002, č. 2, s. 117-123.

Jan SOMMER: Dílčí poznatky o vzniku a stavebních úpravách zámku ve Veltrusích, in: Průzkumy památek, roč. 9, 2002, č. 1, s. 135-141.

Jan SOMMER: Dobroslav Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek (rec.), in: Archeologické rozhledy, roč. 54, 2002, č. 2, s. 536-539.

2003

Jan SOMMER a kol., ed.: Varvažov (okres Písek), kaple sv. Kateřiny. Poznatky o gotické stavební podobě, MON.ARCH 1, Praha 2003. (ISBN 80-86396-15-0) Rec.: J. JIŘÍK in: Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 16, 2003, s. 255-256.

Jan SOMMER: Písek, kostel Nejsvětější Trojice. Dokumentace vnějších líců zdiva, MONUDET-1, Praha 2003. (ISBN 80-86396-09-6)

Jan SOMMER: Dekorativní a konstrukční prvky stavebních památek, katalogové listy vydané v roce 2002, MONUDET-2, Praha 2003. (ISBN 80-86396-11-8)

Jan SOMMER: Veveří, hrad. Architektonické články v bývalé kapli a v břitové věži, MONUDET-3, Praha 2003. (ISBN 80-86396-12-6)

Jan SOMMER: Poznámky ke gotickým architektonickým detailům z ostrovského kláštera, in: 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku, Národní muzeum, Unicornis, Praha 2003, s. 55-68.

Jan SOMMER: Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího. Architektonické detaily lodi, MONUDET-4, Praha 2003. (ISBN 80-86396-13-4)

Jan SOMMER, Pavel ZAHRADNÍK: Pozdně gotická zvonice kostela sv. Jakuba Většího v České Kamenici a její osudy, in: Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka. Zvláštní číslo věnované konferenci Dějiny staveb Nečtiny 10. 4. - 13. 4. 2003, s. 11.

Jan SOMMER: Pokus o edici dokumentace architektonických článků, in: Dějiny staveb 2002, Plzeň 2003, s. 150-158. ISBN 80-86596-18-4.

Jan SOMMER: Kniha o pražských románských domech anebo co dělá památky památkami (rec.), in: Zprávy památkové péče, roč. 63, 2003, č. 1, s. 52.

Jan SOMMER: Zdeněk Dragoun – Jiří Škabrada – Michal Tryml: Románské domy v Praze (rec.), in: Archeologické rozhledy, roč. 55, 2003, č. 1, s. 204-210.

Jan SOMMER: První souhrnné dílo o románské a raně gotické architektuře na území velké Prahy (rec.), in: Zprávy památkové péče, roč. 63, 2003, č. 3, s. 205-206.

Jan SOMMER, Martin JEŽEK: Kirche und Friedhof von Breunsdorf (rec.), in: Archeologické rozhledy, roč. 55, 2003, č. 3, s. 660-666.

Jan SOMMER: Drobnost ke gotické technice zdění kostela v Lidéřovicích, in: Časopis Společnosti přátel starožitoností, roč. 111, 2003, č. 4, s. 229-234.

2004

Jan SOMMER: Zderaz (Praha 2). Zaniklý klášter křížovníků Božího hrobu. Architektonické detaily (středověké architektonické články uložené v Lapidáriu Národního muzea), MONUDET-5, Praha 2004. (ISBN 80-86396-17-7)

Jan SOMMER: Počátky tribun ve venkovských románských kostelech. Pokus o diskusi na základě výpovědi hmotných pramenů, in: Hláska. Zvláštní číslo věnované konferenci Dějiny staveb. Nečtiny 2. 4. – 4. 4. 2004, s. 9.

Jan SOMMER: Soupis prvků jako součást elaborátu SHP. Efektivní nástroj analýzy stavební památky? , in: Hláska. Zvláštní číslo věnované konferenci Dějiny staveb. Nečtiny 2. 4. – 4. 4. 2004, s. 9-10.

Jan SOMMER: Kdo více zná, (jistě) méně ničí, in: Zprávy památkové péče, roč. 64, 2004, č. 3, s. 254-258. (Rec.: Jiří ŠKABRADA: Konstrukce historických staveb, Argo, Praha 2003.)

Jan SOMMER: Stavební vývoj, in: Kostel sv. Anny na Libínském Sedle, Město Prachatice, 2004, s. 8-14.

Přednášky:

Otázky podrobného průzkumu a měřické dokumentace historických stavebních konstrukcí, Odborně metodický den Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně na téma Stavebněhistorické průzkumy, 10.11.2004, přednáškový sál Moravského zemského muzea v Brně.

2005

Dagmar MICHOINOVÁ, Jan SOMMER: Konference Barevnost fasád – průzkum, dokumentace a obnova (ref.), in: Zprávy památkové péče, roč. 65, 2005, č. 1, s. 82-83.

Jan SOMMER: Kilián, Jan: Historické náhrobníky a epitafy Mělnicka (rec.), in: Časopis Společnosti přátel starožitoností, roč. 113, 2005, č. 1, s. 57-58.

Jan SOMMER: Zkoumání památek jako součást etiky památkové péče, in: Průzkumy památek, roč. 12, 2005, č. 1, s. 1-4.

Jan SOMMER: Konference Sdružení pro stavebněhistorický průzkum. Poděbrady 2005 (ref.), in: Průzkumy památek, roč. 12, 2005, č. 1, s. 131-138.

Jan SOMMER: Nové poznatky o stavebním vývoji kostela ve Vrbně u Mělníka, in: Archaeologia Historica 30/05, s. 413-424.

Jiří BLÁHA, Vít JESENSKÝ, Petr MACEK, Vladislav RAZÍM, Jan SOMMER, Jan VESELÝ: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Národní památkový ústav, Odborné a metodické publikace, svazek 31, Praha 2005. (ISBN 80-86516-18-0)

Přednášky:

Jan SOMMER: Předběžné výsledky OPD v průběhu oprav portálu kostela v Záboří nad Labem. Teze přednášky dne 3.6.2005 na konferenci Poznávání a dokumentace historických staveb – Poděbrady 31.5.–3.6.2005

Jan SOMMER: Otázky sjednocování formy a správy dat o památkách. Teze přednášky dne 31.5.2005 na konferenci Poznávání a dokumentace historických staveb – Poděbrady 31.5.–3.6.2005

2006

Jan SOMMER: Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění), in: Zprávy památkové péče, roč. 66, 2006, č. 5, s. 447-448.

Jan SOMMER: Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění). 2. část, in: Zprávy památkové péče, roč. 66, 2006, č. 6, s. 523-524.

Jan SOMMER: Na okraj operativního průzkumu a dokumentace historických staveb v NPÚ – několik poznámek a příkladů, in: Průzkumy památek, roč. 13, 2006, s. 131-150.

Jan SOMMER: Dokumentace středověkých architektonických článků jako součást možného informačního systému o památkách, in: Jan JOHN, Miroslav KOVÁŘ (eds.): Opracování kamene. Sborník Muzea Středního Posázaví v Ratajích nad Sázavou a Archeologické společnosti při Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni, 3, Plzeň 2006, s. 37-52.

2007

Jan SOMMER: Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění). Seznamy památek, 1. díl, in: Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 1, s. 81-82.

 

 

2001-2002

Koncepce a většina obsahu internetové stránky www.supp.cz/html/zpp/

 

2000-2004

Česká placka. Informační a diskusní otevřený dopis k otázkám ochrany památek. Dosud vyšlo 29 čísel. http://sweb.cz/ceskaplacka/.

 

Od roku 2002

Edice MONUDET - detaily památek, památky detailně. Vydané listy uvedeny v přehledu na http://sweb.cz/monudet/. Dosud vydáno: MD02090101 - Praha, Hrad, profilace klenebních žeber ve Vladislavském sálu; MD02090104 - Dražice, hrad, dvě kamenické značky; MD02090102 - Bezděz, hrad, profilace klenebního žebra v královském paláci; MD02092213 - Velíz, kostel. Profilace západního portálu; MD02092214 - Kouřim, kostel sv. Štěpána. Profilace klenebního žebra v kryptě pod presbyteriem; MD02102801 - Jablonné v Podještědí, kostel sv. Vavřince. Fragment gotické okenní kružby v kryptě.

2003

MONUDET-1: MD02120301 – profil soklu, druhotně použitý ve zdivu kostela Nejsvětější Trojice v Písku; MD02120302 – dokumentace vnějších líců zdiva kostela Nejsvětější Trojice v Písku. MONUDET-2: Svazek obsahuje reedici původně samostatných listů vydaných v roce 2002. MONUDET-3: Dokumentace architektonických článků a rytých nákresů gotických okenních kružeb z hradu Veveří. MONUDET-4: Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba Většího. Architektonické detaily lodi.

2004

MONUDET-5: Zderaz (Praha 2). Zaniklý klášter křížovníků Božího hrobu. Architektonické detaily (středověké architektonické články uložené v Lapidáriu Národního muzea). MONUDET-6: Architektonické články ze zaniklého kláštera v Podlažicích (1. část dokumentace).

Internetová stránka projektu Výzkum venkovských kostelů v Čechách: www.sweb.cz/evk/

Neoficiální internetová příloha časopisu Zprávy památkové péče: http://sweb.cz/ezpp/

 

Od roku 2003

Redakce oficiální WWW prezentace Národního památkového ústavu http://www.npu.cz/.

 

Od roku 2006

Editor stránky Českého národního komitétu ICOMOS.